Многофункционална система за преобразуване на електроенергия (PCS)

Многофункционалният двупосочен преобразувател може да извърши двупосочно преобразуване от постоянен ток (DC) към променлив ток (AC) и от AC към DC. Той може не само да преобразува променлив ток в постоянен ток, за да зарежда батерията, но и да преобразува постоянен ток в променлив ток, за да подава електроенергия обратно към електропреносната мрежа. Системата използва усъвършенствана цифрова технология за управление, която оптимизира ефективността на управление и подобрява надеждността на системата. Тя може да извърши безпроблемно превключване между режим на разреждане към електропреносната мрежа, зареждане от електропреносната мрежа и режим на работа извън електропреносната мрежа.

Конфигуриране Конфигуриране

AC/DC модул

Двупосочният AC/DC преобразувател може да извърши двупосочно преобразуване от DC към AC и от AC към DC. Той може не само да преобразува DC в АС, за да зарежда батерия, но и да преобразува DC в АС, за да подава електроенергия обратно към електропреносната мрежа.

Статичен превключвател
(по заявка)

В нормално експлоатационно състояние статичният превключвател е затворен. Ако захранването бъде прекъснато, статичният превключвател незабавно се изключва. Системата изключва захранването от електрпреносната мрежа и батерията започва да се разрежда, за да подава електроенергия.

Система за управление на електроенергията

Наблюдение на данните за работата на системата, управление на стратегията за експлоатация, записване на исторически данни, записване на състоянието на системата и др.

Топология на системата Топология на системата

характеристики

Основни характеристики и предимства на продукта

предимства на продукта
Множество режими на работа
Безпроблемно превключване между режим на работа в и извън електропреносната мрежа, <10ms
Безпроблемно превключване между режим на работа в и извън електропреносната мрежа, <10ms
3P3W и 3P4W по заявка
Комуникационни режими RS485, CAN, Ethernet
Функции за поддържане на генераторен режим при спад на напрежението в мрежата и компенсация на реактивната мощност
Капацитет за 100% небалансирано натоварване при работа извън електропреносната мрежа
Непрекъсната номинална изходна мощност от 105%
Резервирано захранване с двоен вход AC и DC
Модулен дизайн и гъвкав продукт
Висока ефективност и надеждност
Независимост от технологията на батерията
Директен достъп за ФВ инсталации

Приложение Приложение

Видове Системи Видове Системи

Модел: EPCS50, EPCS100

Макс. капацитет на системата: 50kW, 100kW
Модел на захранващия модул: PCM50
Капацитет на захранващия модул: 50kW
Размери: 600*1000*2000 (Ш*Д*В) mm

Модел: EPCS150, EPCS200, EPCS250

Макс. капацитет на системата: 150kW,200kW, 250kW
Модел на захранващия модул: PCM50
Капацитет на захранващия модул: 50kW
Размери: 1200*1000*2000 (Ш*Д*В) mm

Модел: EPCS300,EPCS400,EPCS500,EPCS600

Макс. капацитет на системата: 300kW,400kW,500kW,600kW
Модел на захранващия модул: PCM100
Капацитет на захранващия модул: 100kW
Размери: 1400*1000*2000 (Ш*Д*В) mm

Модел: EHPCS-50/50, EHPCS-100/50

Макс. капацитет на системата: 50kW, 100kW
Модел на захранващия модул: PCMZ50
Капацитет на захранващия модул: 50kW
Размери: 600*1000*2000 (Ш*Д*В) mm

Модел: EHPCS-150/50, EHPCS-200/50, EHPCS-250/50

Макс. капацитет на системата: 150kW,200kW, 250kW
Модел на захранващия модул: PCMZ50
Капацитет на захранващия модул: 50kW
Размери: 1200*1000*2000 (Ш*Д*В) mm

Модел: SPCS50

MPPT: 50kW
PCS: 50kW
Размери: 600*1000*2000 (Ш*Д*В) mm

Модел: SPCS100

MPPT: 100kW
PCS: 100kW
Размери: 1200*1000*2000 (Ш*Д*В) mm

Модел: SPCS150

MPPT: 150kW
PCS: 150kW
Размери: 1400*1000*2000 (Ш*Д*В) mm

Модел: PCM50 Ⅱ HC

Капацитет: 50kW
Размери: 560*530*133 (Ш*Д*В) mm

Модел: PCM100 Ⅱ HC

Капацитет: 50kW
Размери: 560*530*177 (Ш*Д*В) mm

Модел: PCS100

Капацитет: 100kW
Размери: 600*1766*800 (Ш*В*Д) mm

Модел: PCS100HV

Капацитет: 100kW
Размери: 600*1766*800 (Ш*В*Д) mm

Направи Запитване Направи Запитване