Соларити представя първата по рода си фотоволтаична фасадна инсталация в град Пловдив. Системата е с обща мощност 30кВ, като покривната част е изградена с поликристални панели, а фасадната част е с висококачествени тънкослойни модули. Уникалното инженерно и архитектурно решение има за основна цел покриване на енергийните нужди на сградата. Произведената зелена енергия се използва за собствено потребление и цели обезпечаването на консуматорите в сградата. Фотоволтаичната система е част от мерките за изпълнение по проект на инвеститора Барт ООД за повишаване класа на енергийна ефективност на сградата.

Фирмата инвеститор вече е реализирала със собствени средства няколко проекта на фотоволтаични централи, монтирани на покрив на съществуващи свои сгради в различни български градове. Това е възможно поради рентабилността на проектите, както и от разбирането за ограничение на природните ресурси, тяхното изчерпване и дългосрочното покачване на цените на електроенергията, нужна за всяка една сграда. Соларити, доказала се като експерт в сферата на фотоволтаичните и електрозахранващи системи, е изпълнител на всичките техни обекти.

Сполучливото партньорство между инвеститора и Соларити БГ е основано на общото виждане за увеличаващите се ползи от изграждането на ВЕИ инсталации за собствено потребление и децентрализацията на енергийната система. Производството на зелена електроенергия, която да покрива изцяло или частично ел.консумацията на промишлените сгради и домакинствата, не само осигурява на потребителите енергийна независимост, но и ги правят по-малко уязвими към промените на цените в енергетиката.