Соларити БГ е официален инсталатор на Прокредит Банк, която предлага преференциално финансиране за фотоволтаична централа с мощност 50kW, предвидена за собствено потребление. Кредитът се отпуска при облекчени условия при 1500 лв. месечна вноска за 5 години и не изисква самоучастие, първоначална вноска или обезпечение.

Като официален партньор на банката, Соларити се ангажира с проектиране, окомплектоване на документацията, изграждане на покривна конструкция, закупуване и доставка на оборудването, монтаж и въвеждане в експлоатация, непрекъснат мониторинг, ежегодна профилактика през първите 5 години. В рамките само на първата година от стартирането на проекта, вече над 40 клиента имат изградени и работещи фотоволтаични системи и вече реализират значителни спестявания от разходите си за електроенергия.

Leave Reply